Fundering inspectieput

Afgelopen week hebben wij in opdracht van Nebest BV in Haarlem fundering inspectieputten gegraven. Het graven hiervan was onder saneringscondities, namelijk veiligheidsklasse rood, niet vluchtig.

Afgelopen najaar hebben wij in Mijdrecht een Waterair zwembad mogen bouwen! Het gaat om een Olivia Mini zwembad. Dit zwembad is geleverd door Waterair Nederland en gebouwd door Van Veen Grondwerken.

Sinds 2019 zijn wij gestart met het bouwen van zwembaden en is dit een nieuw bedrijfsonderdeel waar wij vol enthousiasme en ambitie ingestapt zijn. Waterair zwembaden zijn perfect geschikt voor in de tuin; ze zijn in verschillende maten verkrijgbaar en de vormen van deze baden zijn erg mooi.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wij hebben het BRL SIKB 7000 protocol 7004 certificaat!

Met trots kunnen wij melden dat wij in het bezit zijn van een BRL SIKB 7000 protocol 7004 certificaat!

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van bodemsanering. De richtlijn staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico’s in het werkproces en aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken in de aannemerij. In de beoordelingsrichtlijn staat hoe een organisatie taken en verantwoordelijkheden verankert in zijn kwaliteitssysteem.

De BRL 7000 heeft als uitgangspunt dat de aannemer medeverantwoordelijk is voor informatie, organisatie en controle bij de uitvoering van de sanering.

Protocol 7004 betekent dat het vertrouwen bestaat dat onze verrichte (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem voldoen aan de vastgestelde processpecificaties. Dit geldt vanaf het aannemen van de opdracht tot oplevering van de locatie en de bijbehorende documentatie. Het gaat hierbij alleen om tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond.

BRL7000

Inspectiewerkzaamheden duiker A7

In de week van 16 september hebben wij in opdracht van Nebest BV een duiker op de A7 tussen Joure en Oudehakse drooggezet voor inspectiewerkzaamheden. De duiker was al enige tijd niet meer in gebruik en was daarom dichtgemetseld. Na de werkzaamheden hebben wij de duiker weer dichtgemaakt.

Voorbereidingen aanbouw woning

Deze week zijn wij in Uithoorn gestart met de voorbereidingen voor de aanbouw van een woning en een nieuwe schuur.

Wij zorgen ervoor dat de tuin opgeschoond wordt en dat de inrit klaargemaakt wordt, zodat het bouwverkeer erbij kan. Daarnaast graven wij een bouwput en plaatsen wij een schoeiing en keerwanden.

1.jpg

Sponsor van het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen.

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt.

Amstelland.JPG

ISO 9001 certificaat in de pocket!

We kunnen officieel zeggen dat wij ISO 9001 gecertificeerd zijn!

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Dit betekent in de praktijk dat wij onze producten en diensten goed beheersen en voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten en belanghebbenden.

Kort gezegd voldoe je aan de ISO als je zegt wat je doet, doet wat je zegt en het bewijst.

Officieel is in Nederland de volledige titel NEN-EN-ISO 9001.

VCA & ISO.png

Bekijk hier het certificaat.